Het belang van opleidingen

In een van mijn vorige blogposts, genaamd “Ervaring in je vak of een diploma op zak?” heb ik het gehad over het debat van ervaring in een bepaald vakgebied ten opzichte van een diploma in dat vakgebied hebben. Daarop kwamen reacties dat ervaring of diploma niet de belangrijkste factor zijn, maar dat de talenten en mogelijkheden van de kandidaat de doorslaggevende factor zijn. Vaak delen werkgevers echter deze mening (nog) niet. Daarom wil ik het vandaag hebben over gemiste kansen door geen opleidingen te voorzien vanuit de organisatie.

Een kanteling in de mindset van de werkgever nodig?

Werkgevers willen graag een werknemer die vanaf dag 1 alles kan. Dit is echter vaak niet haalbaar. Beter zou zijn als er in de plaats hiervan een mentaliteitswijziging zou ontstaan. Het kan immers vaak productiever zijn om iemand aan te werven met veel potentieel, om deze hierna via opleidingen de gewenste kennis te laten verwerven. Op die manier zou er veel minder talent verloren gaan!

De kostprijs?

Opleidingen (zowel intern als extern) worden vaak gezien als een grote kost. Er is immers een stevig prijskaartje verbonden aan het organiseren van zo een interne of externe opleiding! Daarnaast kan de werknemer enkele uren of dagen niet inzetbaar zijn, waardoor het ook op dit vlak een investering wordt. Maar als je kijkt naar de voordelen die je uit dergelijke opleidingen haalt, wegen de investeringen op het vlak van tijd en kostprijs er niet tegen op.

Hoe beïnvloeden opleidingen (potentiële) werknemers?

Door een goed opleidingsbeleid te hebben, zorg je er voor dat werknemers voor een lange tijd aan boord willen blijven van je onderneming. Tevens zijn ze meer gemotiveerd door deze opleidingsmogelijkheden. De werknemer voelt dat hij of zij in zijn of haar job nog steeds groei kan bekomen. Ook zal een goed opleidingsbeleid zich weerspiegelen in betere bedrijfsresultaten, mede door die vergrootte kennis van de medewerkers!

Zo een opleidingsbeleid kan er ook voor zorgen dat jouw onderneming net dat streepje voor heeft op andere ondernemingen. Een uitdagend takenpakket en goede arbeidsvoorwaarden zijn voor kandidaten tegenwoordig bijna overal voorhanden bij het solliciteren. De kans tot opleidingen kan dan het verschil maken, gezien werknemers hier steeds meer belang aan hechten.

Dezelfde behoeften

Natuurlijk heeft niet elke werknemer dezelfde opleidingsbehoeften. Je kan daarom bijvoorbeeld het gesprek aangaan met jouw medewerkers. Stippel een beleid uit waarin op een uniforme manier de opleidingsnoden per medewerker worden nagegaan. Dan kan je een pakket op maat voorzien. Soms kan het moeilijk zijn om dit op een objectieve manier te doen als je nauw betrokken bent bij jouw organisatie. Dan loont het zich vaak om ook hulp van buitenaf in te schakelen. Meer info over hoe Axon jou kan helpen met het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften van jouw medewerkers? Aarzel niet om me een mailtje te sturen via info@axonjobs.be !

Een voorbeeld

Een interessante werkwijze is om niet enkel in te zetten op het wegwerken van tekorten van medewerkers. Je kan ook opleidingen aanbieden die de talenten van jouw medewerkers net nog meer in de kijker kunnen zetten! Heb je bijvoorbeeld een medewerker waarvan je merkt dat hij of zij goed onderhandelingen kan voeren, maar waarbij een gefundeerde basis soms nog ontbreekt? Dan kan een negotiatietraining een prima kans zijn om dit talent ten volle in te zetten binnen de organisatie.

Ik ben werknemer, wat kan ik zelf doen?

Je bent werknemer en je wil zelf graag een opleiding volgen, bijvoorbeeld om jouw kennis over een bepaald onderwerp bij te schaven en zo optimaal te presteren? Kaart dit dan aan bij jouw werkgever. Geef duidelijk aan wat jouw noden zijn en waarom je die opleiding graag zou volgen. Vergeet ook zeker niet aan te kaarten wat de meerwaarde voor het bedrijf zou zijn indien jij die opleiding volgt. Veel succes!

Leave a Comment