Spreken is zilver, zwijgen is goud? Het belang van kwalitatieve feedback!

Onlangs verscheen het in de krantenkoppen: Uit onderzoek van vacature.com en de vakgroep Sociale Economie van de UGent blijkt dat 1 op 3 sollicitanten zelden reactie krijgt. Het gebrek aan feedback is een probleem waar veel sollicitanten mee te kampen krijgen en wat ook een weerslag kan geven op hun motivatie. Ik heb reeds in een vorig artikel een paar tips aangereikt voor als je de job niet hebt (klik hier voor deze blogpost!) maar vandaag gaan we dieper in over wat kwalitatieve feedback is en het belang ervan.

Ideologie van Axon

Axon wil zich onderscheiden door op maat gemaakte, persoonlijke feedback te voorzien voor onze kandidaten. Omdat de standaardmail “helaas, u bent niet weerhouden” niet alleen voor jou, maar ook voor Axon uit den boze is. Door te zorgen dat mijn feedback voor jou nuttig en gericht is, hoop ik dat jij in de toekomst ook beter weet waarop je kan letten! Er is dan ook een groot verschil tussen standaard feedback en kwalitatieve feedback.

Waarom kwalitatief?

Als je als werkgever of selectiekantoor geen deftige feedback verzorgt, kan dit de sollicitanten erg demotiveren. Ook zorgt het gebrek aan feedback ervoor dat de sollicitanten een slecht beeld van het bedrijf krijgen. Zo kunnen ze na de sollicitatie besluiten om ook geen klant meer te willen zijn bij het bedrijf in kwestie. Daarom is het ook belangrijk als bedrijf om te zorgen dat je op goede voet staat met je sollicitanten.

Consequentie

Omdat sollicitanten tijd en moeite investeren in hun kandidatuur, zouden ze ook steeds opbouwende feedback moeten ontvangen. Daarom is het belangrijk om consequent, bij iedere sollicitatie, deze feedback te voorzien. Op die manier kan een sollicitatie écht tweerichtingsverkeer zijn. Vergeet niet tijdens je feedback ook de positieve kanten van de sollicitatie aan te kaarten!

Wat doet dat, feedback?

Door het geven van goede feedback help je de kandidaat om zich te verbeteren en verder te ontwikkelen. Ook zorgt dit voor duidelijkheid over wat de sollicitant anders kan doen tijdens een sollicitatie in de toekomst. Zo help je mee de drempel tot het solliciteren in de toekomst te verkleinen!

Leave a Comment