The gig economy

Vandaag gaat de blog over de Gig Economy en hoe je als bedrijf omgaat met deze nieuwe manier van werken. In deze moderne economie werken er meer en meer mensen op basis van korte (interim)opdrachten, hebben ze flexibele werkuren en -plaatsen of gaan ze aan de slag als freelancer. Ze werken dus niet meer met een vast contract. De grootste uitdaging voor de bedrijven is dan ook om al deze medewerkers betrokken te houden bij jouw organisatie.

De voordelen

De flexibiliteit die de gig economy met zich meebrengt is een troef voor zowel de werkgever als de werknemer. De werknemer is zeker van een goede work-life balance aangezien hij kan bepalen waar en wanneer hij werkt maar ook welke projecten hij aanneemt. Van thuis of een andere prettige locatie werken maakt komaf met lange reistijden, vermindert stress, verhoogt de tevredenheid en resulteert in meer tijd voor echte creativiteit, efficiëntie en productiviteit. Werkgevers gaan dan ook eerder hierop beoordelen dan op de tijd die de medewerkers op het werk doorbrengen.
Voor de bedrijven is deze flexibiliteit erg handig om snel te kunnen inspelen op een toenemende vraag of drukke periodes en dit verzekert de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Een uitdaging voor de werkgever

We horen al jaren hoe belangrijk het is om een goede match te hebben tussen werknemer en werkgever, tussen de persoonlijkheid van de medewerker en de bedrijfscultuur. In deze nieuwe economie met meer en meer tijdelijke werkkrachten wordt het extra moeilijk om rekening te houden met deze match omdat extra werkkrachten vaak dringend nodig zijn op drukke momenten. Door de flexibele werkuren en -plaatsen is het een grote uitdaging voor de werkgever om een band te creëren met zijn medewerkers.
Je vraagt je misschien af of het wel nodig is om deze tijdelijke medewerkers te binden aan je onderneming aangezien ze toch niet tot aan hun pensioen bij de organisatie zullen blijven. Volgens mij blijft deze match zeer belangrijk. Als jouw bedrijf bijvoorbeeld een bepaalde manier van omgaan heeft met klanten wil je toch dat de freelancer ook op die manier met de klanten omgaat?

De organisatie moet er ook voor zorgen dat tijdelijke krachten/freelancers na hun opstart betrokken blijven bij de onderneming. Het is vaak zo dat de medewerker na de kennismaking of contractondertekening nooit meer naar het bedrijf komt maar altijd van op een andere plaats werkt. Op deze manier verwatert het contact een beetje.  Als organisatie kan je dit voorkomen door:

  • Regelmatig activiteiten te organiseren
  • Freelancers op vaste tijdstippen eens uit te nodigen in het bedrijf
  • Continu in contact te blijven met elkaar via allerlei kanalen

Door de snel veranderende economie zal er op lange termijn meer en meer gebruik worden gemaakt van deze flexibele manier van werken. Door de continue digitalisering zal het echter wel moeilijker worden voor bedrijven om iedereen betrokken te houden bij de onderneming.

Leave a Comment